stare monety polskie ceny

Cztery Jacki - dukat lokalny

Czym są Cztery Jacki? Jest to jeden z wyemitowanych dukatów lokalnych. Emitentem są Siedlce. Moneta ta posiada na awersie ratusz Siedlecki, natomiast na rewersie wizerunek Papieża Jana Pawła II. Jest […]

Dukaty lokalne promocją miasta?

Od pewnego czasu dukat lokalny wrócił do łask. Jest to moneta, która wytwarzana jest przez Mennicę Polską, na zlecenie Urzędów Miast, bądź Gmin w celu promocji danego regionu. Emisja dukatów […]