numizmatyka 1 grosz

Znaki na monetach

Monety stanowią formę środka płatniczego, który obowiązuje na danym terenie. Wartość danej monety jest na niej zapisana, a gwarantuje to jej emitent. Wszelkie monety wybijane są w mennicach. Mennice to […]