monety wycena

Cztery Jacki - dukat lokalny

Czym są Cztery Jacki? Jest to jeden z wyemitowanych dukatów lokalnych. Emitentem są Siedlce. Moneta ta posiada na awersie ratusz Siedlecki, natomiast na rewersie wizerunek Papieża Jana Pawła II. Jest […]

Dukaty lokalne, a dwuzłotówki (2 GN)

Dukaty lokalne często porównywane są z popularnymi dwuzłotówkami. Zapewne spowodowane jest to pozornym podobieństwem wykonania. Ten sam rozmiar krążka, czy podobna barwa metalu z jakiego są one wykonane. Jednak popularne […]