banknoty polskie do 1993

50 tysięcy złotych

Kiedy Polska weszła w nowy okres w swojej historii, przejście z socjalistycznej gospodarki w nowy jej rodzaj w wolny rynek nie przeszło bez bólu. Gospodarka była szarpana upadłościami dużych i […]