banknoty polskie 1919

Podobizny na banknotach

W dwudziestoleciu międzywojennym polskie społeczeństwo miało do dyspozycji kilka walut. Tuż po odzyskaniu niepodległości na terenie II RP funkcjonowały waluty państw zaborczych, czyli marki niemieckie, korony austriackie oraz ruble. Ponadto […]