500 zł 1940 rok

500zł emisje do stycznia 1946

Pod koniec drugiej wojny światowej w Lublinie powołano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Pełnił on rolę tymczasowego rządu, układ sił w Polsce sprawił, że był on zależny od rządu w Moskwie. […]