Pieniądze po reformie Grabskiego

Kryzys gospodarczy który dotknął Polskę podobnie jak i resztę świata wymusiła na rządzie polskim szereg działań w celu ratowania gospodarki. Na polecenie Prezydenta RP, Premier i za razem Minister Finansów Władysław Grabski przeprowadził reformy, które na celu miały uratować skarb państwa i uzdrowić polską złotówkę. Na mocy rozporządzenia zamknięto kredyt Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej i wprowadzono nową walutę – złotego. Nowa waluta miała oparcie w złocie, a jej wartość wyznaczono na 1/5 wartości dolara. Rok 1924, był więc rokiem wymiany polskich pieniędzy.

Zdjęcie znalezione na stronie Sklepnumizmatyczny.eu

Zamiast marki polskiej pojawiły się banknoty złotych polskich. Banknoty te miały jako datę emisji podany rok 1919, a więc rok kiedy złotówka została w ustawie uznana za oficjalną polską walutę, która miała zastąpić tymczasowa markę polską. Były one wydrukowane w dwóch zachodnich wytwórniach we współpracującej z Bank of England spółce Waterlow & Sons Limited, gdzie drukowano wysokie nominały polskiej waluty tj. 100,500,1000 oraz 5000zł, a także w banku centralnym Francji – banknoty o nominałach 1,5,10 i 50zł.

Już w kilka dni po wprowadzeniu reformy Grabskiego okazało się, że istnieje potrzeba wprowadzenia biletów zdawkowych, gdyż zabrakło monet groszowych. Bilety zdawkowe były drukowane bądź to na połówkach banknotów marek niemieckich bądź też były specjalne wydrukowane z reprodukcją monety która została przez bilet zastąpiona, a drugą stronę zdobiły rysunki warszawskich pomników. Jeszcze w roku 1925 dwukrotnie Narodowy Bank Polski musiał interweniować żeby zapobiec deficytowi monet.

W roku 1924 pojawiła się nowa emisja banknotów o nominałach 5,10 oraz 20zł, miały one taki sam wzór jak banknoty z roku 1919, jednak były wydrukowane w polskich zakładach Polskich Zakładów Graficznych w Warszawie. Nowe wzory banknotów weszło w roku 1925 (o nominale 50zł) oraz w rok później (banknoty o nominałach 10 i 20zł) Kolejne emisje banknotów pojawiły się dopiero w latach 1930-1936. Ostatnim banknotem, który pojawił się na rynku był datowany na 1.10.1938, a wyemitowany w sierpniu 1939 roku bilet Banku Polskiego o nominale 2zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *