Cztery Jacki – dukat lokalny

Czym są Cztery Jacki? Jest to jeden z wyemitowanych dukatów lokalnych. Emitentem są Siedlce. Moneta ta posiada na awersie ratusz Siedlecki, natomiast na rewersie wizerunek Papieża Jana Pawła II. Jest to pierwszy dukat lokalny, na którym pojawił się wizerunek tego Papieża. Dlatego też ma on pewną wartość kolekcjonerską.

Zdjęcie znalezione na stronie Esiedlce.pl
Zdjęcie znalezione na stronie Esiedlce.pl

Jeżeli chodzi o emisję Jacków, to wyemitowane zostały dukaty o dwóch nominałach – Cztery Jacki dla powszechnej uciechy turystów i społeczności lokalnej oraz Czterdzieści Jacków, które zostały wykonane ze srebra i przeznaczone specjalnie dla zainteresowanych kolekcjonerów. Nie różnią się one między sobą niczym, oprócz materiału z jakiego zostały wykonane. A powszechnie wiadomo, że srebro jest materiałem droższym niż mosiądz.

Emitentem Jacków był Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. To jego pracownicy trzymali całą tę akcję promocyjną w ryzach. Każdy punkt usługowy chętny do honorowania Jacków, musiał się wcześniej skontaktować z pracownikami tegoż ośrodka.

Do obiegu zostało wprowadzonych dwadzieścia tysięcy Jacków o nominale Cztery Jacki oraz pięćset Jacków o nominale Czterdzieści Jacków. W sumie wyemitowanych zostało dwadzieścia tysięcy pięćset monet, co wcale nie jest jakąś uderzającą ilością. I właśnie dlatego dukaty lokalne cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów. Jest ich niewiele i dlatego zyskują na wartości rynkowej, mimo że wykonane są z wcale nieszlachetnych metali.

Kolejnym ważnym aspektem akcji promocyjnej, jest to, że po straceniu ważności Jacków w obiegu nie można ich wymienić na polskie złote. Dlatego trzeba pilnować, aby wszystkie monety jakich chcemy się pozbyć wymienić przed zakończeniem akcji promocyjnej. Również wartym zaakcentowania jest fakt, że po emisji nie można wpuścić do obiegu więcej monet. Nie ma możliwości dorobienia ich większej ilości.

W jaki sposób miasto zyskuje na emisji Jacków? Założeniem jest to, że wszystkie monety trafią na stałe do społeczności lokalnej oraz turystów. Pieniądze jakie wymienią oni na te monety, zostaną natomiast przeznaczone na pokrycie kosztów emisji dukata lokalnego oraz na cele związane z promocją Urzędu Miasta. Dlatego akcja taka jest opłacalną dla miasta. Kluczową rolę w tym wypadku odgrywa ludność, która nabywa cenne numizmaty. Może nie mają one zbyt wysokiej wartości rynkowej, jednak sentymentalną na pewno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *