Banknoty

100 tysięcy złotych

Gospodarka polska nie radziła sobie w pierwszych latach transformacji. Ceny szybowały w górę podobnie jak i wypłaty. Napędzało to hiperinflację, która w roku 1989 osiągnęła astronomiczną wysokość 1395 procent. Zmusiło […]

50 tysięcy złotych

Kiedy Polska weszła w nowy okres w swojej historii, przejście z socjalistycznej gospodarki w nowy jej rodzaj w wolny rynek nie przeszło bez bólu. Gospodarka była szarpana upadłościami dużych i […]

Banknoty Banku Emisyjnego w Polsce

Hans Frank – zarządca utworzonego na części okupowanych terenów polskich już we wrześniu 1939 roku utworzył Bank Emisyjny w Polsce. Ciekawostka jest użycia w nazwie tego banku słowa w Polsce […]

Nominały marek polskich

Tuż po wyzwoleniu, rząd polski postanowił, że w celu zapobieżeniu chaosowi, który może być spowodowany przez obowiązywanie czterech walut na terenach RP wprowadzi tymczasowe rozwiązanie jakim było przyjęcie marki polskiej. […]

Podobizny na banknotach

W dwudziestoleciu międzywojennym polskie społeczeństwo miało do dyspozycji kilka walut. Tuż po odzyskaniu niepodległości na terenie II RP funkcjonowały waluty państw zaborczych, czyli marki niemieckie, korony austriackie oraz ruble. Ponadto […]