numizmatyka monety

Czy to aby na pewno unikat?

Coraz częściej na aukcjach internetowych spotykamy różne akcentowanie ważnych egzemplarzy sprzedawanych numizmatów, ludzie używają takich określeń jak na przykład UNIKAT, nawet kiedy wiedzą że dana moneta do takich się nie […]

Szkodliwe monety obce

Zapytani o źródła monet obcych będących w obiegu na ziemiach polskich zapewne na pierwszym miejscu wymienimy narzucenie obcej waluty w wyniku zajęcia terenu przez wrogie armie i później aneksję tychże […]