Banknoty

Waluta gulden gdański

Banknoty Centralnej Kasy Gdańskiej- waluta gulden- oficjalne banknoty Wolnego Miasta Gdańsk stanowiące prawny środek płatniczy w czasach jego istnienia tj. w okresie dwudziestolecia międzywojennego były emitowane przez dwie instytucje: Centralną […]

Banknot 100 marek polskich

Kiedy podczas I Wojny Światowej dotychczasowi sojusznicy tj. Rosja oraz Niemcy zwrócili się przeciwko sobie, wojska niemieckie zajęły ziemie zaboru rosyjskiego. Na części terenów okupowanych utworzono twór, który został nazwany […]

Pieniądze po reformie Grabskiego

Kryzys gospodarczy który dotknął Polskę podobnie jak i resztę świata wymusiła na rządzie polskim szereg działań w celu ratowania gospodarki. Na polecenie Prezydenta RP, Premier i za razem Minister Finansów […]

Historia waluty Gdańska

Banknoty Wolnego Miasta Gdańska to historyczne już eksponaty można by powiedzieć ponieważ ich emisja zakończyła się wraz z likwidacją Wolnego Miasta Gdańska czyli w roku 1939. Jednak jako tako historia […]

Gulden - waluta Gdańska

Gulden to waluta Wolnego Miasta Gdańsk w okresie międzywojennym. Zarówno banknoty jak i monety z tego okresu to cenne numizmaty dla kolekcjonerów, historyków i wszystkich tych których interesuje i fascynuje […]